รายชื่อหนังสือตามปีพิมพ์

รายการหนังสือที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและจัดทำเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบ่งตามกลุ่มของปีที่พิมพ์ได้ดังนี้

พ.ศ.2560 ถึง ปัจจุบัน

111 เล่ม

จำนวนการอ่าน 37,528 ครั้ง

พ.ศ.2550 ถึง พ.ศ.2560

665 เล่ม

จำนวนการอ่าน 553,295 ครั้ง

พ.ศ.2540 ถึง พ.ศ.2550

850 เล่ม

จำนวนการอ่าน 861,915 ครั้ง

พ.ศ.2530 ถึง พ.ศ.2540

196 เล่ม

จำนวนการอ่าน 171,468 ครั้ง

ต่ำกว่า พ.ศ.2530

201 เล่ม

จำนวนการอ่าน 145,364 ครั้ง

แบบประเมิน
ข้อเสนอแนะ