รายชื่อหนังสือตามปีพิมพ์

รายการหนังสือที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและจัดทำเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบ่งตามกลุ่มของปีที่พิมพ์ได้ดังนี้

พ.ศ.2560 ถึง ปัจจุบัน

76 เล่ม

จำนวนการอ่าน 22,645 ครั้ง

พ.ศ.2550 ถึง พ.ศ.2560

643 เล่ม

จำนวนการอ่าน 509,665 ครั้ง

พ.ศ.2540 ถึง พ.ศ.2550

803 เล่ม

จำนวนการอ่าน 798,035 ครั้ง

พ.ศ.2530 ถึง พ.ศ.2540

191 เล่ม

จำนวนการอ่าน 153,812 ครั้ง

ต่ำกว่า พ.ศ.2530

186 เล่ม

จำนวนการอ่าน 114,049 ครั้ง

feedback