หนังสือของพ่อ

        สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร โดยจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จากหนังสือที่รวบรวมพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และพระปรีชาสามารถ ซึ่งจัดพิมพ์โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และหน่วยงานเครือข่ายความร่วมมือ รวมทั้งหนังสือที่ได้รับอนุญาตสิทธิเผยแพร่จากเจ้าของผลงาน จัดทำเป็นชั้นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ให้บริการเผยแพร่ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต "หนังสือของพ่อ" ที่ http://ag-ebook.lib.ku.ac.th/King-Rama9

windows live messenger
limewire indir