sample image md

รายชื่อหนังสือตามปีพิมพ์

รายการหนังสือที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและจัดทำเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบ่งตามกลุ่มของปีที่พิมพ์ได้ดังนี้

พ.ศ.2560 ถึง ปัจจุบัน

56 เล่ม

จำนวนการอ่าน 4,119 ครั้ง

พ.ศ.2550 ถึง พ.ศ.2560

232 เล่ม

จำนวนการอ่าน 43,551 ครั้ง

พ.ศ.2540 ถึง พ.ศ.2550

186 เล่ม

จำนวนการอ่าน 37,128 ครั้ง

พ.ศ.2530 ถึง พ.ศ.2540

76 เล่ม

จำนวนการอ่าน 18,831 ครั้ง

ต่ำกว่า พ.ศ.2530

94 เล่ม

จำนวนการอ่าน 24,508 ครั้ง

feedback