สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

  • วันสถาปนากระทรวงอุตสาหกรรมครบรอบ 70 ปี

    สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ( ๑๑ พ.ค. ๒๕๕๕ เวลา ๑๓:๓๗:๕๓ )

    เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2555 ที่ผ่านมา ม.ร.ว.พงษ์สวัสดิ์  สวัสดิวัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (รวอ.) เป็นประธานเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงอุตสาหกรรมครบรอบ 70 ปี โดยมีผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงอุตสาหกรรม ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างในสังกัดเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง      

ข่าวจากหน่วยงานเครือข่ายที่แบ่งตามหน่วยงาน