กรมวิชาการเกษตร

  • งานมหกรรมยางทั่วไทย “เร่งบริบทงานวิจัย...ขจัดภัยมืดยางพารา”

    กรมวิชาการเกษตร ( ๑๑ พ.ค. ๒๕๕๕ เวลา ๑๓:๓๗:๕๗ )

    นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เป็นประธานเปิดงานมหกรรมยางทั่วไทย “เร่งบริบทงานวิจัย...ขจัดภัยมืดยางพารา” และเปิด “ศูนย์เรียนรู้ยางพาราโดยมีส่วนร่วมของเกษตรกรจังหวัดกระบี่” ในการนี้ นายจิรากร โกศัยเสวี อธิบดีกรมวิชาการเกษตรและผู้บริหารของกรมวิชาการเกษตรให้การต้อนรับและนำชมกิจกรรม ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๕

ข่าวจากหน่วยงานเครือข่ายที่แบ่งตามหน่วยงาน