รายชื่อหนังสือตามปีพิมพ์

รายการหนังสือที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและจัดทำเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบ่งตามกลุ่มของปีที่พิมพ์ได้ดังนี้

พ.ศ.2560 ถึง ปัจจุบัน

49 เล่ม

จำนวนการอ่าน 8,264 ครั้ง

พ.ศ.2550 ถึง พ.ศ.2560

631 เล่ม

จำนวนการอ่าน 471,071 ครั้ง

พ.ศ.2540 ถึง พ.ศ.2550

793 เล่ม

จำนวนการอ่าน 759,978 ครั้ง

พ.ศ.2530 ถึง พ.ศ.2540

185 เล่ม

จำนวนการอ่าน 142,621 ครั้ง

ต่ำกว่า พ.ศ.2530

184 เล่ม

จำนวนการอ่าน 103,327 ครั้ง