รายชื่อหนังสือตามปีพิมพ์

รายการหนังสือที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและจัดทำเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบ่งตามกลุ่มของปีที่พิมพ์ได้ดังนี้

พ.ศ.2560 ถึง ปัจจุบัน

63 เล่ม

จำนวนการอ่าน 14,429 ครั้ง

พ.ศ.2550 ถึง พ.ศ.2560

637 เล่ม

จำนวนการอ่าน 485,070 ครั้ง

พ.ศ.2540 ถึง พ.ศ.2550

802 เล่ม

จำนวนการอ่าน 773,816 ครั้ง

พ.ศ.2530 ถึง พ.ศ.2540

191 เล่ม

จำนวนการอ่าน 147,960 ครั้ง

ต่ำกว่า พ.ศ.2530

185 เล่ม

จำนวนการอ่าน 108,349 ครั้ง

feedback